העלאת הדרישה בקובץ

 

 

כתיבת מסמך אפיון

אישור ותמחור

פיתוח האפליקציה

בדיקות האפליקציה ואישור הלקוח

מסירת האפליקציה והכנסתה לאפל סטור ופליי של גוגל